Skip to main content

Tụng Kinh


Published 2008


Đây là các bài kinh mp3 do Thầy Thích Thông Lai tụng và thu âm tại Chùa Tầm Nguyên I, tọa lạc tại Renton WA, USA.
mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org.

Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com
www.ChuaTamNguyen.org


Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
12
0
0
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
2,885
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
1,613
0
0
Community Audio
by huetri@yahoo.com
89
0
0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
139
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
61
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
100
0
0